X
© Barbara Prinčič Cogito Design. Vse pravice pridržane.
 
Soavtorji spletnih strani, fotografi in sodelavci
 
oblikovanje Darja Vuga
postavitev strani Drago Torkar
fotografije Miha Benedičič, Primož Kalan,
Jože Maček, Branko Korelc, Andrej Cvetnič, Žak Prinčič,
Mark Dobrilovič, Andrej Križ, Tadej Majhenič
vizualizacije Janez Mesarič, Ambrož Močnik
angleško lektorstvo Marina Horak, Erica Johnson Debeljak, Veris d.o.o.,
Dominatus d.o.o.
   
  Filozofija
     

      © Barbara Prinčič Cogito Design. Vse pravice pridržane.
Soavtorji spletnih strani, fotografi in sodelavci
       
       

 

Vloga oblikovanja, in oblikovalca, je družbena; pomagati posamezniku kot končnemu uporabniku izdelkov in storitev ter znotraj družbenega konteksta vplivati na spremembe v svetu. Z dobro načrtovanimi izdelki olajšati življenje in delo slehernemu posamezniku brez kakršnekoli družbene, starostne, spolne ali kulturne diskriminacije. Oblikovanje za vse

Sprejeti smernice, standarde in strategije za okolju prijazno oblikovanje kot izziv za načrtovanje in razvoj izdelkov upoštevajoč njihov celotni življenjski krog od zibke do zibke. Oblikovanje za okolje

Razumeti pluralizem življenjskih izbir in neizmerne možnosti sodobnih tehnologij in jih izkoristiti kot vir inspiracij za nove, vizionarske rešitve. Inovativno oblikovanje