X
© Barbara Prinčič Cogito Design. Vse pravice pridržane.
 
Soavtorji spletnih strani, fotografi in sodelavci
 
oblikovanje Darja Vuga
postavitev strani Drago Torkar
fotografije Miha Benedičič, Primož Kalan,
Jože Maček, Branko Korelc, Andrej Cvetnič, Žak Prinčič,
Mark Dobrilovič, Andrej Križ, Tadej Majhenič
vizualizacije Janez Mesarič, Ambrož Močnik
angleško lektorstvo Marina Horak, Erica Johnson Debeljak, Veris d.o.o.,
Dominatus d.o.o.
   
  Filozofija
      projekti
Industrijsko oblikovanje
Embalaža in promocija
sp
Biografija
Razstave
Nagrade
Natečaji
Predavanja
Strokovni prispevki
sp      © Barbara Prinčič Cogito Design. Vse pravice pridržane.
Soavtorji spletnih strani, fotografi in sodelavci
       
       
 • Prinčič, B. (2023). Iz zavrženih transportnih trakov novi izdelki. V: ESG, specializirana revija za trajnostni razvoj, št. 178, Fit media d.o.o., Celje. Dostopno na https://www.zelenaslovenija.si/revija-esg/

 • Prinčič, B. (2022). Oblikovalske trajnostne smernice za lesno/pohištveno industrijo. V: Izzivi in rešitve za ponovni vzpon pohištvene industrije. Priročnik. Ur. Jože Volfand. Fit media d.o.o., Celje

 • Prinčič, B. (2022). Sustainable Design in Practice at ALUO – Reducing Waste, Saving Resources, Minimising Costs by Developing and Making Multifunctional Units as Equipment for Students. Book of Abstracts. Organizacija in izdaja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ter Grupa Vern, Hrvaška. Dostopno na https://www.mic-vis.eu/docs/BookofAbstract-micvis2022.pdf

 • Prinčič, B. (2021). From Incineration to New Design Solutions. V: Katica Jurjević, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Rino Medić, Ozana Ramljak (ur.). Mediterranean – Impressions, Concepts, Stories; Mediteerranean Issues, Book 3, zbornik predavanj. Institute of Social Sciences Ivo Pilar, VERN' Group, Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council of Anthropological Research (HAZU)

 • Prinčič, B. (2019). Our responsible journey: the keynote speech at the International Conference on Cross-Boundary and Integration & Symposium on Sustainable Products and Industrial Management, National Yunlin University of Science and Technology, Douliu, Taiwan, 30th March 2019. V: Chuang yi sheng huo she ji kua yu zheng he guo ji yan tao hui ji yong xu xing chan pin yu chan ye guan li yan tao hui zhai yao ji. 2019 = Creative design : the international conference on cross-boundary and integration & symposium on sustainable products and industrial management : abstract proceedings : [Douliu, Taiwan, 30th March 2019]. Douliu: National Yunlin University of Science and Technology

 • Prinčič, B. (2018). Ekodizajn: življenjska pot izdelka in dodana vrednost. V: ČANJI, Vanesa (ur.), ATELŠEK, Rafko. Prehod v zeleno gospodarstvo : priročnik. Celje: Fit media, 2018. Str. 86-87, ilustr. Zbirka Zelena Slovenija

 • Prinčič, B. (2009). No Paradigm Shift Without Changing the Value System. Vabljen strokovni prispevek v Bamboostones-Open Innovation Project, organizacija in povabilo Philips b.v., Eindhoven, Nizozemska

 • Smrkolj, M., Bajt, K., Prinčič, B. (2006). Strokovne (avtorske) dopolnitve v priročniku. Načrtno do cilja (priročnik za razvoj novih izdelkov); uredil dr. Žiga Bolta, Institut Jožef Stefan, Pisarna za prenos tehnologije, Ljubljana

 • Prinčič, B. (2006) Kreativna strast ali zakaj vztrajamo. Katalog Mesec oblikovanja, Zavod BIG

 • Prinčič, B. (2004) Komu naj dizajn v resnici služi. – Delo, priloga Znanost, 12. januar 2004

 • Prinčič, B. (2001) Embalaža: od zibke do zibke. – Embalaža & Co., Fit media d.o.o., Celje, št. I/2

 • Prinčič, B. (1995) Vloga oblikovanja pri načrtovanju in razvoju okolju prijazne embalaže. - ETE 3: ekologija-tehnologija-Evropa (zbornik predavanj), Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana

 • Prinčič, B. (1995) Embalaža in oblikovanje. – revija Podjetnik, Podjetnik RR Ljubljana, Letnik XI, april 1995

 • Prinčič, B. (1994) EDC - European Design Centre (predstavitev). - Ars Vivendi, št. 21-22. Domus d.o.o., Ljubljana

 • Prinčič, B. (1993) Strategija Tajvana za globalizacijo oblikovanja. - Formart, letnik II, številka 6, IDCO & GZS, Ljubljana

 • Prinčič, B. (1992) Design Education in Slovenia. - Product Design & Packaging, vol. 49: 66-71, CETRA-DPC, Taipei, Taiwan